Zadní doraz


DVOUOSÝ

KÓD: DZ2

 

 

 

Pohyb v ose x 750mm Pohyb v ose R 250mm Osa Z min.

100mm

průchodnost stroje - 600mm

Přesnost osy x 0,01mm Přesnost osy R 0,1mm Osa Z max.  
Rychlost osy x 250mm/s Rychlost osy R 350mm/s    

 


ČTYŘOSÝ

KÓD: DZ4

 

 

 

Pohyb v ose x 750mm Pohyb v ose R 250mm Osa Z min.

100mm

průchodnost stroje - 600mm

 
Přesnost osy x 0,01mm Přesnost osy R 0,1mm Osa Z max.  
Rychlost osy x 250mm/s Rychlost osy R 350mm/s  Přesnost v osách Z1+Z2 0,1mm 
        Rychlost v osách Z1+Z2 350mm/s

 
ŠESTIOSÝ

KÓD: DZ6

 

 

 

Pohyb v osách X1 + X2 750mm Pohyb v osách R1 + R2 250mm Osa Z min.

200mm

průchodnost stroje - 900mm

 
Přesnost os X1 + X2 0,01mm Přesnost os R1 + R2 0,1mm Osa Z max.  
Rychlost os X1 + X2 250mm/s Rychlost os R1 + R2 350mm/s  Přesnost v osách Z1+Z2 0,1mm 
        Rychlost v osách Z1+Z2 350mm/s